Jaki wpływ na działanie mózgu ma niedobór snu u dzieci?
Weekend

Jaki wpływ na działanie mózgu ma niedobór snu u dzieci?

Badania amerykańskich naukowców potwierdziły, iż u dzieci w wieku szkolnym, których sen trwał do 9 godzin w ciągu nocy, występowały znaczące, negatywne zmiany w mózgu dotyczące pamięci, inteligencji i zachowania. Analiza potwierdziła tezę, jak ważna jest u dzieci odpowiednia długość snu, która według American Academy of Sleep Medicine wynosi u dzieci w wieku 6-12 lat […]

Weekend

RPO: należy zachęcić pielęgniarki, położne i ratowników medycznych do pracy w DPS-ach

Mieszkańcy domów opieki społecznej to często osoby schorowane, wymagające stałej opieki i pielęgnacji. Tymczasem w DPS-ach brakuje pielęgniarek, położnych i ratowników. „Należy zmienić przepisy prawa poprzez stworzenie zachęty dla specjalistów do podejmowania zatrudnienia w DPS-ach” – apeluje RPO. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił z pismem do ministra zdrowia oraz ministra rodziny i polityki społecznej […]