Ginekologia Newsy Pod sliderem Położnictwo

Badacze z PG tworzą oparty na sztucznej inteligencji system asystowania dla kobiet w ciąży

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w ramach międzynarodowego konsorcjum pracują nad „cyfrowym bliźniakiem”, czyli innowacyjnym systemem asystowania pacjentce w ciąży. Rozwiązanie bazuje na sztucznej inteligencji i umożliwi przewidywanie ryzyka powikłań związanych z ciążą jeszcze zanim pojawią się objawy.

„Cyfrowy bliźniak” będzie wspierał monitorowanie stanu zdrowia pacjentki w ciąży w domu i punkcie opieki. Testy kliniczne przeprowadzą specjaliści z gdyńskiej kliniki Gameta.

Trzyletni projekt pt. „Spersonalizowany program monitoringu i badań przesiewowych dla kobiet w ciąży zagrożonych stanem przedrzucawkowym lub nadciśnieniem indukowanym ciążą” jest realizowany w ramach programu Era PerMed.

Platforma, która zwiększy bezpieczeństwo, komfort i jakość życia pacjentki w ciąży

W ramach projektu naukowcy opracują platformę informatyczną WODIA, która zawierała będzie zestaw zaawansowanych narzędzi, algorytmów i usług opartych na ICT (w planach jest również aplikacja mobilna). Platforma umożliwi gromadzenie i integrację danych pochodzących z kliniki oraz pomiarów indywidualnych przeprowadzanych przez ciężarną. Na platformie będą gromadzone takie dane, jak historia zdrowia, wyniki pomiarów parametrów życiowych, badania ultrasonograficznego i przepływów w tętnicach macicznych, oraz szereg biomarkerów.

Cyfrowe modele („cyfrowy bliźniak”) będą monitorować i przewidywać ryzyko powikłań związanych z ciążą, takich jak stan przedrzucawkowy i tzw. nadciśnienie ciążowe, jeszcze zanim pojawią się objawy. Narzędzie, w razie potrzeby, będzie również zdolne do określania optymalnej dawki leku i planu leczenia w przebiegu ciąży. Z platformy będzie mógł korzystać zarówno personel medyczny, jak i pacjentka i jej bliscy.

– Nasza platforma ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne kobiety, ale chcemy również sprawdzić jak opracowane modele czy system mogą poprawić komfort i jakość życia pacjentki, np. właściwie planując wizyty w klinice czy wykonując odpowiednie pomiary. Z drugiej strony wypracowane przez nas rozwiązania będą mogły przyczynić się do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej – mówi dr hab. inż. Jacek Rumiński, prof. PG z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, kierownik konsorcjum krajowego w projekcie.

Za opracowanie modelu sztucznej inteligencji w zakresie przewidywania ryzyka chorób, które mogą być powodowane ciążą, odpowiada zespół z Katedry Inżynierii Biomedycznej WETI PG. Eksperci będą również zaangażowani w opracowanie metod monitoringu i pomiaru danych od ciężarnych.

Gameta Gdynia Centrum Zdrowia – jeden z największych ośrodków leczenia niepłodności oraz badań prenatalnych w Polsce, będzie uczestniczyć w przygotowaniu, realizacji i ocenie wyników badania klinicznego. W projekt zaangażowani są: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Preis, ginekolog-położnik (opiekun projektu), dr n. med. Dariusz Wójcik, ginekolog-położnik, prezes Gameta Gdynia Centrum Zdrowia oraz dr n. med. Dorota Zamkowska i lek. med. Kinga Jaguszewska, ginekolog-położnik.

Nadciśnienie ciążowe i stan przedrzucawkowcy są przyczyną 76 tys. zgonów kobiet i 500 tys. niemowląt

Dr Dariusz Wójcik zwraca uwagę, że nadciśnienie tętnicze indukowane ciążą oraz związane z nim powikłania są jednym z istotniejszych problemów klinicznych dotykających ciężarne. Schorzenie to może dotyczyć nawet 5-10 proc. kobiet w ciąży. Każdego roku nadciśnienie indukowane i związany z nim stan przedrzucawkowy przyczyniają się do nawet 76 tys. zgonów kobiet i 500 tys. niemowląt. Z kolei niemowlęta, które przeżyją, często doświadczają problemów zdrowotnych, takich jak porażenie mózgowe, przewlekła choroba płuc, ślepota i utrata słuchu. Stan przedrzucawkowy komplikuje do 8 proc. wszystkich ciąż i może prowadzić do stanów zagrażających życiu, często wymagających leczenia i hospitalizacji.

– Obecnie problem ten staje się coraz częstszy. Na wystąpienie tego powikłania ma wpływ wiele czynników m.in wiek ciężarnej,  schorzenia ogólnoustrojowe występujące przed ciążą, czynniki środowiskowe i genetyczne, istotną przyczyną jest też opóźnienie średniego wieku rozrodczego. Celem tego projektu jest stworzenie dokładniejszych narzędzi do przewidywania ryzyka wystąpienia nadciśnienia indukowanego ciążą i związanym z nim powikłań już na wczesnym etapie ciąży, co umożliwi szybkie włączenie profilaktyki oraz pomoże je opóźnić lub złagodzić jego przebieg. Dysponujemy odpowiednim sprzętem, mamy wykwalifikowany personel, jesteśmy przygotowani do testów – mówi dr n. med. Dariusz Wójcik.

Źródło: Politechnika Gdańska

Przeczytaj także: Czy endometrioza może zwiększać ryzyko udaru?

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.