CBOS: Jak Polacy oceniają działania NFZ i sanepidu?
Newsy Opieka nad pacjentem Pod sliderem

CBOS: Jak Polacy oceniają działania NFZ i sanepidu?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej wskazuje, iż 60 proc. Polaków negatywnie ocenia działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast najlepsze z dotychczas zarejestrowanych ocen (53 proc.) otrzymała Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Badanie CBOS „Oceny działalności instytucji publicznych” pokazało, iż pozytywną ocenę Narodowemu Funduszowi Zdrowia wydało jedynie 31 proc. Polaków. Jednak jak zaznaczyli autorzy projektu, „notowania Narodowego Funduszu Zdrowia pozostają stabilne”.

Pozytywną opinię dotyczącą działalności NFZ najczęściej wyrażały osoby po 54 roku życia, renciści, emeryci, osoby z wykształceniem podstawowym, badani uzyskujący niskie dochody per capita, najbardziej zaangażowani w praktyki religijne i utożsamiający się z partiami prawicowymi.

Negatywne nastawienie do działalności Funduszu mają natomiast respondenci w wieku 25–34 lata, mieszkańcy największych miast, osoby uzyskujące najwyższe dochody w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, nieusatysfakcjonowane własną sytuacją materialną, badani zasiadający na stanowiskach kierowniczych, specjaliści, technicy, średni personel, a także osoby wyznające poglądy lewicowe.

Negatywny stosunek do działalności sanepidu wyraziło jedynie 18 proc. respondentów

Według badania CBOS, pozytywną opinię, w odniesieniu do badania z września 2021 r., co więcej, najlepszą z zarejestrowanych dotychczas otrzymała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ponad połowa obywateli Polski (53 proc.) pozytywnie oceniła działalność sanepidu, a jedynie jedna piąta (18 proc.) osób nie jest zadowolona z pracy tej instytucji. 29 proc. ankietowanych nie odniosło się do działalności PIS.

Osoby, które wyrażają negatywną opinię o działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej to osoby identyfikujące się z wartościami partii politycznej Konfederacja Wolność i Niepodległość. Niezadowoleni z pracy sanepidu byli również mieszkańcy dużych miast, osoby z wysokim wykształceniem, zajmujące stanowiska kierownicze, specjaliści, prywatni przedsiębiorcy, a także studenci i uczniowie.

Badanie CBOS „Oceny działalności instytucji publicznych” trwało od 28 lutego do 10 marca 2022 r. Zrealizowano je na podstawie próby liczącej 1078 osób (z czego: 56,0 proc. metodą CAPI, 28,4 proc. – CATI i 15,6 proc. – CAWI).

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Leczenie pacjentki z obustronną ciężką zaćmą pourazową zakończone sukcesem

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.