Jakie są najważniejsze założenia Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021–2030?
Ministerstwo Zdrowia Newsy Pod sliderem

Jakie są najważniejsze założenia Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021–2030?

Ten tekst przeczytasz w < 1 min.

Obecnie trwają prace Ministerstwa Zdrowia nad Rządowym Planem Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021–2030. Jego celem jest osiągnięcie przez Polskę pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Projekt Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2021–2030 zostanie przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale tego roku. Zgodnie ze zdefiniowaniem, sektor biomedyczny traktowany jest jako strategiczny, dlatego powinien być aktywnie wspierany przez Radę Ministrów.

Jak podkreślono w informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów, „pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego krajowego sektora biomedycznego wspierającego innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych, skoncentrowanego na pacjencie oraz uwzględniającego dynamikę środowiska cyfrowego i technologicznego”.

Zaznaczono również, że plan będzie dotyczył sektora ochrony zdrowia, koncentrował się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym, a także miał realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

Jakie będą priorytetowe kierunki sektora biomedycznego?

Dzięki analizie aktualnych trendów oraz sytuacji rynkowej, które zostały uzupełnione przez rekomendację czołowych interesariuszy sektora, zidentyfikowano priorytetowe kierunki rozwoju sektora biomedycznego, takie jak:

  • medycyna celowana/personalizowana;
  • medycyna translacyjna, badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia;
  • narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Na jakich zasadach będzie funkcjonowała nowa rada ds. walki z COVID-19?

 

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.