Ginekologia Ministerstwo Zdrowia Newsy Pod sliderem Położnictwo

Kompleksowa opieka nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie. MZ opublikowało projekt rozporządzenia programu pilotażowego

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt programu pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie KORD. Celem jest poprawa wyników leczenia niedojrzałych noworodków, a także jakości i efektywności działań koniecznych do prawidłowego rozwoju takiego dziecka.

Program obejmuje opieką rozwojową noworodki urodzone poniżej 33. tygodnia ciąży, od daty wypisu z oddziału noworodkowego aż do ukończenia 3. roku życia.

Dzieci urodzone przedwcześnie niejednokrotnie obarczone są problemami zdrowotnymi. Poza rutynową opieką lekarza rodzinnego wymagają również specjalistycznej kontroli przynajmniej do 3. roku życia, a optymalnie do wieku szkolnego. U niedojrzałych noworodków często występuje wielochorobowość, współistniejące zaburzenia psychoodruchowe czy zaburzenia żywienia. Stąd opieka medyczna nad nimi bywa wyzwaniem.

Na jaką opiekę mogą liczyć rodzice przedwcześnie narodzonych noworodków?

MZ podejmuje więc działania w celu zapewnienia kompleksowej opieki rozwojowej nad dziećmi urodzonymi przedwcześnie. Program pilotażowy zakłada prowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w ośrodkach, które mają doświadczenie w opiece nad wcześniakami i w oparciu o wielodyscyplinarny zespół, składający się ze specjalistów różnych dziedzin medycyny. Resort zdrowia zaznacza, że rekomendowany model opieki obejmuje diagnozę, leczenie ambulatoryjne, opiekę psychologa oraz rehabilitację leczniczą.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, iż po opuszczeniu szpitala po kilkutygodniowej lub kilkumiesięcznej hospitalizacji w warunkach oddziału intensywnej terapii noworodka, rozwój dziecka był nadzorowany przez lekarzy specjalistów. Wyjaśniono, iż odpowiednia opieka medyczna daje szansę na prawidłowy rozwój noworodków urodzonych przedwcześnie, a także możliwość wyrównania różnic rozwojowych, a jednocześnie szans życiowych, w porównaniu do noworodków urodzonych w prawidłowym terminie.

Jak wskazano w rozporządzeniu projektu realizacja świadczeń będzie odbywała się w ośmiu ośrodkach koordynujących KORD:

  • Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
  • Instytucie „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,
  • Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie,
  • Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
  • Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
  • Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy,
  • Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku,
  • Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu.

Odsetek przedwczesnych urodzeń w Polsce może sięgać nawet 7,4 proc.

Jak wynika z danych Rejestru Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, w 2020 r. częstość występowania dzieci urodzonych przedwcześnie, poniżej 33. tygodnia ciąży, wynosiła 21 proc. wśród wszystkich dzieci urodzonych przedwcześnie.

W 2019 r. w naszym kraju liczba urodzeń wynosiła 376 192 i była niższa w porównaniu do poprzedniego roku (o blisko 13 tys., 3,5 proc.). W liczbie tej ponad 21 tys. dzieci urodziło się przedwcześnie z masą poniżej 2,5 tys. g, a niemal 28 tys. dzieci urodziło się przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży. 94 proc. wszystkich urodzeń to urodzenia o czasie z masą ciała wyższą niż 2,5 tys. g. Odsetek urodzeń przedwczesnych w Polsce wynosi około 5,5 do 7,4 proc., co daje nam szacunkowo 10. miejsce pod tym względem w Unii Europejskiej.

Źrodło: PAP

Przeczytaj także: Opieka położnej nad wcześniakiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.