Newsy Pod sliderem

Kto może być obecny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi? RPP wyjaśnia

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Obecność osób trzecich podczas udzielania świadczeń medycznych wymaga zgody pacjenta, a w przypadku osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, jej przedstawiciela ustawowego oraz osoby, która udziela świadczenia zdrowotnego – wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta. Zgoda nie jest jednak wymagana w przypadku świadczeń udzielanych m.in. w klinikach i szpitalach akademickich, medycznych jednostkach badawczo-rozwojowych i innych uprawnionych do kształcenia lekarzy.

– Pracownik medyczny, lekarz czy pielęgniarka ma obowiązek przestrzegać prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Inni pracownicy medyczni, którzy w danej chwili nie zajmują się badaniem czy też opieką nad pacjentem, mogą uczestniczyć w tym procesie tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to możliwe, gdy ich udział jest niezbędny np. ze względu na rodzaj przeprowadzanych badań lub gdy kontrolują pracownika medycznego udzielającego świadczeń – czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Pacjenta.

Pacjent powinien być poinformowany o tym, że na wizycie będą osoby trzecie

Jak wyjaśniono obecność osób trzecich wymaga zgody pacjenta, z wyjątkiem miejsc, gdzie pracują osoby kształcące się w zawodach medycznych. Pacjent powinien być jednak wcześniej poinformowany, że na wizycie obecne będą te osoby i nie może być taką okolicznością zaskakiwany.

Podczas udzielania świadczeń medycznych lekarz ma również obowiązek poszanowania intymności i godności pacjenta, a także powinien dbać, by uczestnicy tego procesu w postępowaniu z pacjentem również przestrzegali tej zasady. Podczas udzielania świadczeń zdrowotnych nie powinni obecni inni pacjenci. Ma to związek z ochroną danych osobowych pacjenta oraz jego danych medycznych.

Intymność pacjenta podczas udzielania świadczeń zdrowotnych

Rzecznik Praw Pacjenta powołuje się na regulacje Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 19 lutego 2016 r. (sygn. akt : VII SA/Wa 2883/15):

„Zasadniczym warunkiem poszanowania intymności i godności pacjenta jest zatem obecność w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego jedynie osób wykonujących zawód medyczny i to tylko tych, które są niezbędne ze względu na rodzaj udzielanego świadczenia. Obecność innych osób jest natomiast dopuszczalna wyłącznie za zgodą pacjenta. Z praktycznego punktu widzenia poszanowanie prawa pacjenta do intymności wymaga udzielania świadczeń zdrowotnych w osobnych pomieszczeniach lub w miejscach osłoniętych, a także przyjmowania pacjentów pojedynczo, z zapewnieniem możliwości przygotowania się do badania w osobnym osłoniętym miejscu. Gabinet powinien mieć stosowne zamknięcie uniemożliwiające wejście osobom postronnym (przypadkowym).”

Źródło: RPP

Przeczytaj także: Kto może wejść do lekarza poza kolejnością? RPP wyjaśnia

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.