Ministerstwo Zdrowia Newsy Pod sliderem Zakażenia

MZ planuje program pilotażowy leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych. Jak wskazano w uzasadnieniu, celem ma być poprawa leczenia gruźlicy wielolekoopornej w Polsce, a także wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w okresie wyzwań epidemiologicznych w związku z migracją ludności z terenów Ukrainy.

W 2020 r. zapadalność na gruźlicę w Polsce wyniosła 3 388 przypadków, czyli 8,8 na 100 tys. mieszkańców. Największy odsetek zachorowalności odnotowano w grupie wiekowej 45-66 lat. Z kolei cudzoziemcy w 2020 r. stanowili 3,4 proc. wszystkich chorych na gruźlicę w naszym kraju.

Większość pacjentów choruje na gruźlicę, która możliwa jest do wyleczenia lekami pierwszej linii. Z kolei na gruźlicę wielolekooporną (MDR-TB) chorowało 38 pacjentów, w tym 15 cudzoziemców w 2020 r.

Dlaczego konieczne jest wdrożenie programu pilotażowego leczenia gruźlicy?

W ciągu 24 godzin w Polsce lekarze są zobowiązani do zgłaszania przypadków gruźlicy lub podejrzenia choroby do państwowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Leczenie osób zakażonych finansowane jest ze składek na Narodowy Fundusz Zdrowia (dla osób posiadających ubezpieczenie) lub z budżetu państwa (dla pacjentów bez ubezpieczenia).

Dotychczas gruźlicę leczyło się w warunkach szpitalnych do uzyskania ujemnych wyników badań mikrobiologicznych plwociny (odprątkowania). Pacjenci, którzy chorowali na gruźlicę wrażliwą na leczenie typowymi lekami, kontynuowali następnie terapię w warunkach ambulatoryjnych. Niestety brak odpowiedniego zaopatrywania w leki, ustalonego systemu monitorowania leczenia oraz nadzoru przyjmowanych leków przez pacjentów są znacznym utrudnieniem leczenia ambulatoryjnego, dlatego chorzy na MDR-TB zmuszeni są do wielomiesięcznych pobytów szpitalnych, które zapewniają odpowiednie przyjmowanie leków i poprawiają wyniki leczenia dla osób niestosujących się do zaleceń. Dla pacjentów przestrzegających zasady terapii ten model opieki nie jest jednak optymalny, ponieważ przerywa ich kontakty społeczne i normalny tryb życia.

Kolejnym negatywnym czynnikiem jest ograniczony dostęp do nowych leków przeciwgruźliczych, np. bedakilina, delamanid, klofazymina. Wynika to z wysokich cen leków oraz braku odpowiedniego systemu finansowania leczenia w trybie ambulatoryjnym.

Ambulatoryjne leczenie gruźlicy dla uchodźców ukraińskich i pacjentów polskich

W uzasadnieniu projektu MZ wskazuje, że wśród chorób zakaźnych Ukraina ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników zachorowań na HIV i gruźlicę. Dlatego istotne jest, by osoby dotknięte tymi chorobami otrzymały jak najlepszy dostęp do leków oraz opieki medycznej. Na gruźlicę w Ukrainie choruje nawet 32 tys. osób, czyli 73 na 100 tys. mieszkańców (dane na 2020 r.), czyli znacznie więcej niż w Polsce.

W 2020 r. w Ukrainie liczba nowych przypadków wyniosła 19 521, przy czym znaczna część pacjentów zostaje niezdiagnozowana. 33 proc. pacjentów z gruźlicą płuc w Ukrainie chorowało na gruźlicę wielolekooporną (30 razy więcej niż w Polsce). Leczenie chorych na MDR-TB w Ukrainie w znacznej mierze ma charakter ambulatoryjny. Jak podaje Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, nie wszyscy chorzy na MDR-TB Ukraińcy, którzy przybyli do Polski skutecznie kontynuują leczenie. Jedną z barier są przede wszystkim trudności kontynuowania terapii według dotychczasowego schematu.

– Dlatego istnieje pilna potrzeba wdrożenia ambulatoryjnego leczenia gruźlicy MDR-TB zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, które obejmie zarówno uchodźców ukraińskich, jak i pacjentów polskich oraz wypracowanie optymalnego modelu opieki – wskazuje resort zdrowia.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Test wykryje bakterie wywołujące gruźlicę u niemowląt rok przed diagnozą

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.