Badania naukowe Newsy Pod sliderem Transplantologia

Naukowcy pracują nad stworzeniem uniwersalnych narządów do przeszczepów

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Naukowcy z University Health Network w Toronto zamienili grupę krwi w płucach pobranych od ludzkich dawców. W opinii ekspertów to pierwszy krok do stworzenia uniwersalnych organów typu 0. Tym samym w przyszłości zgodność grup krwi dawcy i biorcy może nie być już kluczowym kryterium przyznawania narządów do przeszczepu.

Jednym z najważniejszych kryteriów, według których dopasowuje się narządy dawców do biorców, jest grupa krwi. W zależności od rodzaju antygenów znajdujących się na powierzchni czerwonych krwinek wyróżnia się kilka grup krwi. Krew grupy A ma antygen A i jednocześnie przeciwciała anty-B, krew grupy B – antygen B i przeciwciała anty-A, natomiast krew AB oba antygeny i żadnych naturalnych przeciwciał. Z kolei grupa krwi 0 nie ma antygenów, tylko dwa rodzaje przeciwciał – anty-A i anty-B. Podanie pacjentowi krwi niedopasowanej pod względem antygenów może skutkować reakcją immunologiczną. W przypadku przeszczepu organów konsekwencją może być odrzucenie narządu.

Dopasowywanie dawców i biorców narządów w zależności od grupy krwi sprawia, że niektórzy pacjenci znacznie dłużej od innych czekają na operację, chociaż często ich stan zdrowia jest poważniejszy. Jak zauważył współautor badania, dr Aizhou Wang, chorzy z grupą krwi 0 na przeszczep płuc czekają dwukrotnie dłużej niż pacjenci typu A. Przekłada się to także na wyższą śmiertelność w grupie pacjentów typu 0. Podobne dysproporcje występują w przypadku przeszczepów innych narządów.

Eksperyment – zamiana grup krwi w narządach dawców

W opinii prof. Marcela Cypela, dyrektora Ajmera Transplant Centre, przekształcenie narządów dawców w uniwersalny typ 0 przyczyniłoby się do zmniejszenia śmiertelności. Organy do przeszczepu można by przydzielać bowiem w oparciu nie o zgodność grup krwi, tylko przede wszystkim w zależności od stanu zdrowia pacjentów.

By potwierdzić tę teorię, specjaliści przeprowadzili eksperyment w Latner Thoracic Surgery Research Laboratories w Toronto. Podczas badania wykorzystano technikę EVLP. Dzięki tej metodzie możliwe jest przeprowadzenie przeszczepu płuca, które początkowo uznano za nienadające się do transplantacji. W tym celu stosuje się kilkugodzinną regenerację narządu poza organizmem dawcy w platformie perfuzyjnej.

Naukowcy umieścili w komorze perfuzyjnej płuca od dawców z grupą krwi A. Jedno z płuc wystawiono na działanie enzymów, by usunąć antygeny z powierzchni organu. Drugie natomiast pozostawiono w stanie niezmienionym. Następnie eksperci dodali do obwodu EVLP krew typu 0 charakteryzującą się wysokim stężeniem przeciwciał-A. Badanie wykazało, że płuco, wobec którego zastosowano leczenie, było dobrze tolerowane. Płuco niepoddane leczeniu przejawiało natomiast symptomy odrzucenia.

W opinii naukowców wyniki eksperymentu są przełomowe. Świadczą bowiem o tym, że możliwe jest wyeliminowanie bariery, jaką w transplantologii jest kryterium zgodności krwi. Wyniki badań zespołu zostały opublikowane w piśmie „Science Translational Medicine”. Naukowcy w przeciągu najbliższych 12-18 miesięcy planują rozpocząć badania kliniczne.

Źródło: worldhealth.net

Przeczytaj także: Rekordowa liczba przeszczepów serc w 2021 roku w Polsce

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.