Lekarze Newsy Pod sliderem

NIL: część lekarzy powinna być zwolniona z ustnego Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Ustny Państwowy Egzamin Specjalizacyjny wśród lekarzy, którzy otrzymali przynajmniej ocenę dobrą z części pisemnej, jest jedynie formalnością i pozostaje bez wpływu na przygotowanie zawodowe tych lekarzy – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski.

Prezes NRL odniósł się do danych Centrum Egzaminów Medycznych na temat zdawalności Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego wśród lekarzy, którzy z części pisemnej uzyskali ocenę przynajmniej dobrą. Dane te zostały przesłane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. „Korespondencja ta stanowi dodatkowe uzupełnienie argumentów, które przywoływane były przez prezesa NRL m.in. we wcześniejszym piśmie do MZ w sprawie postulatów środowiska lekarskiego względem zwolnienia części lekarzy z ustnego PES” – wskazano w komunikacie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rezygnacja z ustnego PES nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia

W piśmie do ministra zdrowia Łukasz Jankowski podkreśla, że statystyki wskazują, iż niemal wszyscy lekarze, którzy zdali część pisemną egzaminu PES z oceną co najmniej dobrą, zdają następnie egzamin ustny. Zdaniem prezesa NRL stanowi to więc niezaprzeczalny dowód na sens rezygnacji z części ustnej PES dla tych lekarzy, o co postuluje środowisko lekarzy, zwracając uwagę na uwarunkowania systemowe.

Z danych Centrum Egzaminów Medycznych wynika, że w tegorocznej sesji wiosennej egzamin ustny zdało 100 proc. osób, które uzyskały ocenę bardzo dobrą z części pisemnej. Podsumowując wyniki 9 sesji egzaminacyjnych w latach 2018-2022, prezes NRL wskazuje, że spośród 426 osób z obecną bardzo dobrą z części pisemnej, tylko 2 nie zdały części ustnej (0,4 proc.). W przypadku osób z oceną dobry plus było odsetek ten wyniósł zaledwie 0,7 proc., a u osób z oceną dobrą 1,3 proc.

– Ponownie podkreślam kwestię pogłębiania się problemów kadrowych w systemie ochrony zdrowia. Czas każdego lekarza, jaki mógłby on poświęcić dla pacjentów nie powinien być przeznaczony na powtarzanie materiału do ustnej części egzaminu. Ponownie zaznaczam również fakt, że zwolnienie z części ustnej PES grona lekarzy mających wynik co najmniej dobry z części pisemnej w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości kształcenia i wysokość kompetencji lekarza specjalisty – dodaje Łukasz Jankowski.

Prezes NRL zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o przeanalizowanie danych i wzięcie pod uwagę podczas podejmowania decyzji o rozwiązaniach, które mogłyby być odpowiedzią na problemy zgłaszane przez środowisko lekarskie.

Źródło: NIL

Przeczytaj także: Czy pielęgniarka i lekarz powinni mieć czas na drzemkę w czasie nocnego dyżuru?

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.