Lekarze Ministerstwo Zdrowia Newsy Pod sliderem Stomatologia

NIL: Reforma stażu podyplomowego lekarzy przesunięta na 2023 rok

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Jak poinformowała Naczelna Izba Lekarska, reforma dotycząca stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów opóźni się o rok. Nowe przepisy wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2023 roku. MZ powołało zespoły opracowujące propozycje zmian w standardach kształcenia zawodów medycznych.

W październiku 2021 roku Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zwróciła się do ministra zdrowia z wnioskiem o zlikwidowanie obowiązkowego rocznego stażu zawodowego dla absolwentów kierunków medycznych. Wskazywano m.in. że studia medyczne zapewniają wystarczające przygotowanie do rozpoczęcia pracy (przeczytaj także: Czy zostanie zlikwidowany staż podyplomowy dla lekarzy?). Wniosek zyskał poparcie ministra Adama Niedzielskiego. Termin wprowadzenia nowelizacji przepisów wyznaczono na 1 stycznia 2022 roku.

Trwają prace nad zmianą koncepcji kształcenia przed i podyplomowego lekarzy

Wiceminister zdrowia Piotr Bromber 4 stycznia wystosował pismo do Naczelnej Izby Lekarskiej. Poinformował w nim o przesunięciu terminu reformy. Jak wyjaśnił, powodem jest powołanie dwóch zespołów opracowujących propozycje zmian w standardach kształcenia oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które regulują pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Podsekretarz stanu podkreślił, że dzięki pracom obu zespołów będzie można znacznie poprawić jakość kształcenia medyków. Szczególny nacisk będzie położony na praktykę czynności zawodowych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Jednocześnie wiceminister oświadczył, że przesunięcie reformy było konieczne: wdrożenie nowych przepisów łączy się z wysokimi kosztami i ogromnym nakładem pracy. Tymczasem przepisy te mogłyby okazać się niewystarczające wobec rekomendacji powołanych przez ministerstwo zespołów.

Wiceminister Bromber zapewnił również, że podczas opracowywania nowych rozwiązań będą uwzględniane opinie odpowiednich specjalistów. Wdrożenie nowych regulacji nie wpłynie także negatywnie na zachowanie jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Źródło: nil.gov.pl

Przeczytaj także: Prezydium NRL sprzeciwia się zniesieniu stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.