Farmacja Newsy Pod sliderem

NRA apeluje o zmianę współczynników pracy zawodu farmaceuty w ustawie o najniższych wynagrodzeniach

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Naczelna Rada Aptekarska skierowała pismo do wiceministra zdrowia Piotra Brombera, w którym postuluje o przyjęcie zasady wyrównania współczynników pracy dla zawodu farmaceuty ze współczynnikami pracy zdefiniowanymi dla zawodu lekarza. Samorząd apeluje również o przeniesienie zawodu farmaceuty odpowiednio do grupy 1 (magister farmacji ze specjalizacją) i 3 (magister farmacji bez specjalizacji).

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, zwróciła się z pismem do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotra Brombera w sprawie zmiany współczynników pracy dla zawodu farmaceuty w projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Proporcjonalne traktowanie lekarzy w stosunku do farmaceutów

W projekcie ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia farmaceuta, który posiada wykształcenie na poziomie magisterskim i specjalizację, ma przypisany współczynnik 1,29, z kolei farmaceuta tylko z tytułem magistra – 1,02. NRA zaproponowała zmianę tych współczynników analogicznie na 1,35 i 1,09.

– W projekcie dla referencyjnego zawodu lekarza różnica pomiędzy lekarzem ze specjalizacją i lekarzem bez specjalizacji wynosi 0,26. Dla zawodu farmaceuty analogiczna różnica wynosi 0,27. Postulat zrównania różnicy do stałej wartości ma na celu równe i proporcjonalne traktowanie lekarzy bez specjalizacji w stosunku do farmaceutów bez specjalizacji. Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy zawodem lekarza i lekarza dentysty oraz zawodem farmaceuty do poziomu 0,1 uzasadnia fakt, że zawód farmaceuty wymaga podobnego nakładu sił i pracy w trakcie studiów magisterskich oraz odbywanego stażu – wyjaśniła w piśmie prezes NRA.

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska dodała, że zdobywana przez farmaceutów specjalizacja prowadzona jest w trybie analogicznym, jak dla zawodu lekarza i lekarza dentysty – wymaga uczestniczenia w kursach specjalizacyjnych, odbycia stażu specjalizacyjnego i zdania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Ekspertka zaznaczyła także, że praca wykonywana w pomiotach leczniczych przez farmaceutów wymaga podobnego, wysokiego stopnia kwalifikacji, etyki zawodowej oraz nakładu pracy i zaangażowania.

Farmaceuta jest partnerem lekarza w zakresie farmakoterapii

Prezes NRA podkreśliła, że samorząd farmaceutów już po raz kolejny zgłasza propozycje do projektu ustawy i wnosi o rozważanie przyjęcia zasady wyrównania współczynników pracy dla zawodu farmaceuty ze współczynnikami pracy zdefiniowanymi dla zawodu lekarza. Samorząd zwraca się również o przeniesienie zawodu farmaceuty odpowiednio do grupy 1 (magister farmacji ze specjalizacją) i 3 (magister farmacji bez specjalizacji).

– Farmaceuta, jako specjalista od leków, jest partnerem lekarza w zakresie farmakoterapii, a wiedza, którą oferuje jest kluczowa w kontekście eliminacji błędów lekowych – wskazano w piśmie.

Jak wyjaśniła prezes NRA – błędy lekowe to najczęstsza przyczyna działań niepożądanych u pacjentów hospitalizowanych pod względem ilości zdarzeń oraz ciężkości powikłań. Podstawową przyczyną błędów lekowych, jak zaznaczono w piśmie, jest niedobór personelu farmaceutycznego.

– Farmaceuta jest odpowiedzialny przede wszystkim za bezpieczeństwo farmakoterapii pacjentów, ale również dba o aspekt ekonomiczny terapii. Obecność specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej i klinicznej na oddziałach szpitalnych przekłada się na zmniejszenie ryzyka występowania działań niepożądanych produktów leczniczych, a tym samym na zmniejszenie kosztów związanych z hospitalizacją pacjentów. (…) Farmaceuta o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu jest w stanie znacząco wpłynąć na optymalizację kosztów całego procesu leczenia. Zrównanie wynagrodzenia lekarza oraz farmaceuty ze specjalizacją zwiększy motywację farmaceutów do inwestowania w podnoszenie kwalifikacji oraz związanie przyszłości zawodowej z publicznymi podmiotami leczniczymi – zaznaczyła prezes NRA.

Docenienie techników farmaceutycznych

NRA zaproponowała również dodanie do grupy 6 techników farmaceutycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Jak wyjaśniono – technicy farmaceutyczni posiadają tożsame wykształcenie z pozostałymi zawodami wskazanymi w proponowanej grupie (fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia).

– Zaangażowanie tej grupy zawodowej w prawidłowe funkcjonowanie polskich aptek szpitalnych jest niekwestionowane i wymaga docenienia – co najmniej poprzez równe traktowanie z pozostałymi zawodami medycznymi o analogicznych kwalifikacjach – zaznaczyła w piśmie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Źródło: Naczelna Izba Aptekarska

Przeczytaj także: Epidemia koronawirusa okiem farmaceuty [WYWIAD]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.