Posłowie jednogłośnie przyjęli ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
Newsy Pod sliderem Ratownictwo medyczne

Posłowie jednogłośnie przyjęli ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Sejm uchwalił ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Celem działalności powołanego zespołu będzie zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia bądź wszystkim, u których do takiego stanu może dojść, na skutek opóźnienia wysokospecjalistycznej pomocy. Regulacja wejdzie w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Sejm przyjął zmianę, w której doprecyzowane zostały wymagania dla ratowników udzielających pomocy. Zgodnie z nią, warunkiem działania ratowników niemedycznych z innego zakresu będzie ukończony kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto przyjęto również kilka poprawek redakcyjno-językowych.

Parlamentarzyści odrzucili poprawkę, która mówiła o tym, iż w zespole będzie uczestniczył również tłumacz języka kraju, w którym akcja ratunkowa będzie się rozgrywała.

Czym będzie się zajmował Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej?

W skład zespołu wejdzie kilkadziesiąt specjalistów, którzy zostaną podzieleni na grupy. Osoby te będą pełnić dyżury gotowości, aby w ciągu kilku godzin dotrzeć na wskazane miejsce. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej będzie prowadził m.in. akcje ratunkowo-ewakuacyjne obywateli Polski, ofiar wypadków i innych zdarzeń nagłych, czy pełnił rolę zabezpieczenia medycznego w przypadku akcji związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom polskim i członkom ich rodzin. W kompetencjach ZPHM będzie również wsparcie innych państw w działaniach ratunkowych, które będą podejmowane na ich terytorium.

Jak zostać członkiem Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej?

Aby zostać członkiem Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej należy wziąć udział w otwartym naborze, o którym informacje zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej. Warunkami wstąpienia do zespołu będą wiedza i doświadczenie w udzielaniu świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej.

Z wyłonionymi osobami zawierana będzie umowa cywilnoprawna, na min. 3 lata. Wynagrodzenie wypłacane będzie zarówno za gotowość do udziału w działaniach ZPHM, jak również udział.

Organem odpowiedzialnym za działalność Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej będzie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Wśród jego kompetencji będzie m.in. prowadzenie naboru do ZPHM, przygotowywanie planu organizacji i działania zespołu, jak również organizowanie i koordynowanie jego udziału w szkoleniach i ćwiczeniach krajowych oraz międzynarodowych.

Spośród osób, które zostaną wybrane i posiadają wymagane kwalifikacje, prezes Rady Ministrów powoła szefa zespołu, który będzie wykonywał swoje zadania przy wsparciu nie więcej niż dwóch zastępców.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Światowy Dzień Zdrowia – DaVita apeluje o pilną indeksację stawki za leczenie dializami, inaczej pacjentów w Polsce czeka medyczne wykluczenie

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.