Newsy Pielęgniarki Pod sliderem Położnictwo

Powstała mapa wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Czy pensje są wypłacane zgodnie z ustawą?

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Oddolna inicjatywa pielęgniarek i położnych – Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa – opublikowała mapę wynagrodzeń wprowadzonych po 1 lipca br. Dane zebrano z 850 zakładów pracy, a na anonimowe ankiety dotyczące zarobków odpowiedziało ponad 4,5 tys. pracowników. Gdzie zanotowano największe nieprawidłowości?

„Forum Pielęgniarstwa i Położnictwa to oddolna inicjatywa pielęgniarek i położnych, które dostrzegają szereg problemów związanych z przyszłością zawodów w polskiej ochronie zdrowia. Jesteśmy przede wszystkim praktykami. Dobrze znamy problemy publicznego systemu opieki zdrowotnej, gdyż stykamy się z nimi na co dzień w pracy” – czytamy na stronie FPiP.

– Jako Forum, czyli oddolna, na ten moment nieformalna, inicjatywa osób chcących zmian w pielęgniarstwie, której działania będą skupiały się na edukacji, na szkoleniach dla pielęgniarek i położnych, poczuliśmy potrzebę przekazania jasnej informacji społeczeństwu, a także decydentom, jak w rzeczywistości wygląda wdrażanie siatki płac – podkreśla w rozmowie z Rynkiem Zdrowia jeden z liderów Forum, Gilbert Kolbe.

Najwięcej nieprawidłowości z wypłatą wynagrodzeń jest w grupie pielęgniarek z magistrem i specjalizacją

Pielęgniarki i położne zrzeszone w inicjatywie postanowiły sprawdzić, czy w placówkach ochrony zdrowia w naszym kraju wdrożone zostały podwyżki od 1 lipca 2022 r., zgodnie z ustawą o najniższych wynagrodzeniach zasadniczych dla niektórych pracowników ochrony zdrowia.

Jak podkreśla Gilbert Kolbe, mapa wynagrodzeń opiera się na danych przekazywanych przez pielęgniarki i położne z całej Polski. Dziś zawiera około 850 miejsc i cały czas będzie aktualizowana. Obecnie procent pensji wypłacanych zgodnie z ustawa prezentuje się następująco:

  • I grupa (pielęgniarki z magistrem i specjalizacją, współczynnik 1,29 – 7 304,66 zł brutto) – 50,1 proc. pensji wypłaconych poprawnie;
  • II grupa (pielęgniarki z licencjatem i specjalizacją lub ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02 – 5 775,78 zł brutto) – 53,9 proc. pensji wypłaconych poprawnie;
  • III grupa (pielęgniarki z licencjatem bez specjalizacji lub pielęgniarki ze średnim wykształceniem bez specjalizacji – współczynnik 0,94 – 5 322,78 zł brutto) – 64,9 proc. pensji wypłaconych poprawnie.

Przewodnicząca OZZPiP: „Chaosu przy realizacji podwyżek można było uniknąć”

Jak alarmowała Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, do Związku zgłaszane są liczne problemy dotyczące realizacji ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, m.in.:

  • w wielu podmiotach nie zrealizowano zapisów ustawy, a wypłaty wynagrodzeń do 10 sierpnia 2022 r. zrealizowane zostały na niezmienionym poziomie;
  • brak jest pełnego zabezpieczenia finansowania podwyżek – aneksy do umów przekazane przez NFZ nie zabezpieczają wzrostu wynagrodzeń grup;
  • część pracodawców pozbawia pracowników wzrostów wynagrodzeń nie uznając posiadanych kwalifikacji, które uznawali w ubiegłym roku.

Jak podkreśliła przewodnicząca OZZPiP, „totalnego chaosu przy realizacji podwyżek można było uniknąć przyjmując poprawkę przygotowaną przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych”. Sejm 23 czerwca br. odrzucił poprawkę do ustawy, jaką na wniosek OZZPiP przygotowali Senatorowie, a mianowicie zapis o obowiązku pokrycia pracodawcom przez NFZ pełnych kosztów wzrostów wynagrodzeń.

Źródła: mapawynagrodzen.pl, rynekzdrowia.pl, ozzpip.pl

Przeczytaj także: MZ dofinansuje kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Prezes NRPiP: „Nigdy tak ogromnych pieniędzy środowisko nie otrzymało”

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.