Lekarze Newsy Pielęgniarki Pod sliderem

Pracownicy ochrony zdrowia przez 2 dni będą manifestować przed Sejmem

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

OZZPiP informuje o organizacji dwudniowej manifestacji wszystkich pracowników ochrony zdrowia w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o najniższym wynagrodzeniu niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. „Poprzez udział w manifestacji chcemy zaapelować do wszystkich Posłanek i Posłów o poparcie poprawek Senatu do ustawy” – czytamy w komunikacie Związku.  

Decyzję o organizacji manifestacji podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP). Związek podaje, że zgromadzenie publiczne pod Sejmem rozpocznie się w środę 22 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 i zakończy się w czwartek 23 czerwca o godzinie 24:00.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich pracowników ochrony zdrowia do udziału w manifestacji w związku z ostatecznym głosowaniem nad poprawkami Senatu RP do ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych” – poinformował Związek.

Medycy apelują o przyjęcie wszystkich poprawek Senatu

9 czerwca 2022 r. Senat zaproponował poprawki do ustawy o najniższym wynagrodzeniu niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Dotyczą one przede wszystkim:

  • gwarancji finansowania podwyżek – wprowadzenia do ustawy przepisu gwarantującego podmiotom leczniczym pokrycie kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzeń ich pracowników wskutek wejścia ustawy w życie;
  • uznania posiadanych kwalifikacji – przypisania pracowników do grup współczynników według posiadanych kwalifikacji, a nie wymaganych, jak to opisano w projekcie rządowym;
  • bezzwłoczne uznawanie podwyższenia kwalifikacji – wprowadzenie zasady, iż ustalenie nowego wynagrodzenia pracownika następować będzie każdorazowo od następnego miesiąca kalendarzowego po udokumentowaniu przez niego faktu uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych;
  • zwiększenia współczynników pracy we wszystkich grupach o 0,25 – co oznacza dodatkową podwyżkę kwoty minimalnego wynagrodzenia o 1 415,63 zł.

Pracownicy ochrony zdrowia opowiadają się za przyjęciem wszystkich poprawek Senatu. Jak podkreślono w komunikacie OZZPiP – będzie to krokiem w kierunku poprawy jakości opieki i leczenia pacjentów poprzez godne traktowanie pracowników ochrony zdrowia.

– Gdy nie ma godnych warunków pracy, to nie ma medyków w publicznej ochronie zdrowia i nie ma leczenia! – apeluje OZZPiP.

Źródło: OZZPiP

Przeczytaj także: Posiedzenie Komisji Zdrowia ws. podwyżek od 1 lipca. Senat za wzrostem współczynnika pracy o 0,25 punktu

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.