Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego zaakceptowany przez rząd
Newsy Pod sliderem Ratownictwo medyczne

Projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego zaakceptowany przez rząd

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

We wtorek minister zdrowia poinformował o przyjętym przez rząd projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego, zgodnie z którym powołana zostanie Krajowa Izba Ratowników Medycznych. Ponadto powstanie jawny rejestr ratowników medycznych, który pozwoli na identyfikację ratownika medycznego i zweryfikowanie jego kwalifikacji.

Projektowane zmiany mają na celu uregulowanie kompleksowych przepisów dotyczących wykonywania zawodu ratownika medycznego, skonstruowanie ram prawnych niezbędnych w działalności samorządu ratowników medycznych, a także opracowanie zasad odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli tej grupy zawodowej.

Ustawa o zawodzie ratownika medycznego pozwoli na odbywanie przez przedstawicieli tej grupy zawodowej szkoleń specjalizacyjnych i uzyskanie tytułu specjalisty. Ponadto ureguluje wymagane uprawnienia kwalifikacyjne czy organizacji kształcenia przed i podyplomowego. W przyjętym projekcie ustawy znalazły się również kwestie dotyczące ponoszenia odpowiedzialności zawodowej.

„Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które zostały także przeniesione do ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie ratowników medycznych, prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego będą posiadały osoby, na zasadzie praw nabytych, które ukończyły publiczną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskały tytuł zawodowy ratownika medycznego lub ukończyły studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne i uzyskały tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym kierunku (specjalności) lub studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskały tytuł zawodowy licencjata” – czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto warunkiem do wykonywania zawodu ratownika medycznego będzie uzyskanie prawa wykonywania zawodu, a także wpisu do rejestru ratowników medycznych. Ustawa określi również w jaki sposób będzie przeprowadzany Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych. Egzamin będzie przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną powoływaną przez dyrektora CEM.

„Ważnym elementem projektowanej ustawy, wywierającym wpływ na bezpieczeństwo pacjenta jest stworzenie także możliwości skutecznego pociągnięcia do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód ratownika medycznego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego przestrzegania obowiązku wykonywania czynności zawodowych zgodnie z określonymi w ustawie zasadami wykonywania zawodu ratownika medycznego oraz zasadami etyki zawodowej, do których określenia będzie uprawniony samorząd ratowników medycznych” – zaznaczono w uzasadnieniu.

Zdaniem resortu zdrowia przyjęte zmiany pozwolą na integrację środowiska zawodowego, samodzielność w określaniu potrzeb i dalszego rozwoju tego zawodu czy efektywniejszą współpracę z tym środowiskiem zawodowym. Jak zwrócono uwagę, „w efekcie długofalowym projektowana regulacja ma się przełożyć na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, a co za tym bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów”.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Czy sklepy zielarsko-medyczne będą mogły prowadzić internetową sprzedaż leków?

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.