Neurologia Newsy Pod sliderem

Rzeszowscy naukowcy stworzyli aplikację, która wspomoże terapię chorych na Parkinsona

Ten tekst przeczytasz w 2 min.

Zespół naukowców z Politechniki Rzeszowskiej opracował aplikację, która umożliwia wykrycie i ocenę zaburzeń mowy w przebiegu choroby Parkinsona. Dzięki innowacyjnemu programowi komputerowemu możliwe będzie zahamowanie degradacji mowy.

Choroba Parkinsona to drugie najczęstsze schorzenie neurodegeneracyjne, które powoduje uszkodzenie i zanik neuronów w ośrodkowym układzie nerwowym. W konsekwencji dochodzi do stopniowej utraty zdolności komunikacji z otoczeniem za pomocą mowy.

Kierowany przez dr inż. Barbarę Wilk zespół stworzył program komputerowy, który pozwala na przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy. Do tego celu wykorzystuje analizę sygnału mowy z uwzględnieniem jego złożonej struktury czasowo-częstotliwościowej, która obejmuje dziedzinę czasu, częstotliwości oraz czasu-częstotliwości.

– Różne parametry wyznaczone przez program można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu, charakterystycznego w chorobie Parkinsona – wyjaśniła autorka projektu. Aplikacja wspomoże logopedów w wykonywaniu badań. Ułatwi także archiwizację danych, które będą zapisywane w formie plików dźwiękowych i protokołów z wynikami testów logopedycznych.

Ponadto program zawiera moduł przeznaczony dla pacjenta, który pomaga w wykonywaniu ćwiczeń logopedycznych. Systematyczne ćwiczenia pozwalają zahamować proces degradacji mowy.

Komputerowa analiza sygnału mowy zarejestrowanego w trakcie badania logopedycznego z pomocą mikrofonu pozwala na wykonanie obiektywnej i ilościowej oceny procesu fonacji i artykulacji pacjenta. Jak zaznaczyła dr Wilk, „raporty, zawierające wyniki z okresowych badań, pozwolą na określenie wpływu leczenia farmakologicznego i terapii mowy na progres choroby”.

Nowatorski projekt powstał dzięki dofinansowaniu wynoszącym ponad 80 tys. zł w ramach naboru do programu grantowego Podkarpackiego Centrum Innowacji. W opinii Radosława Krajewskiego z PCI cyfryzacja opieki zdrowotnej ma ogromne znaczenie dla pacjentów cierpiących na schorzenia neurodegeneracyjne. Pozwala na znacznie dokładniejszą diagnostykę i obserwację postępów choroby.

– Tym samym umożliwia dobór skuteczniejszych metod terapeutycznych. Komercjalizacja tej technologii pozwoli poprawić jakość życia pacjentów i ich rodzin, usprawni działanie gabinetów logopedycznych i lekarzy specjalistów – podsumował ekspert.

Źródło: PAP

Przeczytaj także: Diagnostyka choroby Parkinsona na podstawie badania skóry

https://www.facebook.com/everethnews

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.