Newsy Pielęgniarki Pod sliderem

Pielęgniarka w roli edukatora niewydolności serca

Program Edukacji i Certyfikacji Pielęgniarek i Pielęgniarzy Niewydolności Serca to projekt, którego celem jest poprawa jakości życia pacjentów z tym schorzeniem. Ukończenie szkolenia zapewnia pielęgniarkom możliwość pełnienia roli edukatorów i samodzielnego przeprowadzania spotkań edukacyjnych z pacjentami za pomocą dedykowanej aplikacji. Patronami nowego programu edukacyjnego dla pielęgniarek i pielęgniarzy są Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Asocjacja Niewydolności Serca […]