Moc komórek macierzystych w chorobach neurologicznych
Neurologia Newsy Pod sliderem

Moc komórek macierzystych w chorobach neurologicznych

Możliwości leczenia nieodwracalnych chorób neurologicznych są wciąż ograniczone w porównaniu z innymi schorzeniami. Dlatego też na całym świecie podejmowane są próby wdrożenia obiecujących terapii opartych na mezenchymalnych komórkach macierzystych (MSC). Do chwili obecnej zarejestrowano 125 badań klinicznych, w tym również prowadzonych w Polsce (np. dot. zastosowania MSC w stwardnieniu zanikowym bocznym, ALS).