Plan dla Chorób Rzadkich w pre-konsultacjach publicznych
Ministerstwo Zdrowia Newsy Pod sliderem

Plan dla Chorób Rzadkich w pre-konsultacjach publicznych

Kompleksowy model opieki dla pacjentów z chorobami rzadko występującymi, opracowany przez Ministerstwo Zdrowia, trafił do KPRM oraz pre-konsultacji publicznych. Jeżeli dokument zostanie zatwierdzony, pacjenci będą mogli liczyć na rozszerzenie dostępu do diagnostyki specjalistycznej. – Choroby rzadkie do tej pory były w pewien sposób marginalizowane. Dostęp do specjalistycznej diagnostyki, szczególnie badań genetycznych, nie był usystematyzowany. Przestajemy już opowiadać o perspektywach tylko przekazujemy […]