Newsy Pielęgniarki Pod sliderem

MZ opublikowało wrześniowy projekt listy leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało wrześniowy projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Na nowej liście refundacyjnej znajdzie się m.in. innowacyjna terapia CAR-T dla pacjentów z ostrą białaczką. Projekt refundacji został skierowany do konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 19 lipca do godziny 17:00 w wersji elektronicznej wyłącznie na adres […]