Ministerstwo Zdrowia Newsy Pod sliderem

MZ odwołało zespół ds. fałszowania i nielegalnego obrotu produktami leczniczymi

Z dniem 17 sierpnia br. minister zdrowia uchylił zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Fałszowania i Nielegalnego Obrotu Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria Produktu Leczniczego. Jakie zagrożenia niesie ze sobą obrót fałszywymi lekami? Główny Inspektorat Farmaceutyczny informuje, że „tak jak inne podmioty wchodzące w skład Zespołu, będzie w sposób nieprzerwany kontynuował […]